Gelişen Bankacılık Regülasyonları – 5. Bölüm: Yönetim ve Kültür

Gelişen Bankacılık Regülasyonları – 5. Bölüm

Bankalar ve düzenleyici kurumların kurum kültürüne odaklandığı iş ortamının değerlendirilmesi.

1000

"Bankalar ve düzenleyici kurumların kurum kültürüne odaklandığı iş ortamının değerlendirilmesi.Gelişen Bankacılık Regülasyonları serisinin son sayısında, bankaları yönetim ve kültür alanında etkileyen ticari ve regülatif baskılara odaklanıyor. Ticari baskılar, itibar ve güveni yeniden yaratma, daha fazla müşteri odaklı yaklaşım ile ticari fayda oluşturma, diğer bankalar ve bankacılık dışı faaliyet gösteren şirketlerden kaynaklanan artan rekabete yanıt verme ve suistimalden kaynaklanan finansal giderleri azaltmayı veya tamamen kurtulma ihtiyacını kapsıyor. Regülasyon baskıları, bazıları uygulanan ancak bazıları halen geliştirme aşamasında olan, perakende ve toptan pazarlarındaki regülasyon değişikliklerinin büyüklüğünden ve finansal kuruluşların kültürünü sorgulamaya başlayan müfettişlerden kaynaklanıyor. "

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın