Sanayi 4.0: Üretim sektörünün nihai hedefi

Sanayi 4.0: Üretim sektörünün nihai hedefi

Sanayi 4.0 sektörde bugünlerde en moda kavramlardan biri. Dünya Ekonomik Forumu’nda bile 2016 yılının teması olarak “Dördüncü Sanayi Devrimi” kullanıldı.

1000
Sanayi 4.0

Sanayi 4.0 nedir peki?

En basit tabiriyle Sanayi 4.0 tüm katma değerli iş segmentlerinin ve değer zincirinin tümünün, dijitalleşmenin de yardımıyla, entegrasyonunun sağlanması sürecini ifade eder. “Geleceğin fabrikasında” bilgi ve iletişim teknolojileri ile otomasyon teknolojilerinin tam bir entegrasyonu sağlanmıştır. Ar-Ge, tedarikçiler, orijinal ekipman üreticileri (OEM) ve müşteriler gibi alanlar da dâhil olmak üzere tüm alt sistemler birbirlerine bağlı ve tek bir sistem bünyesinde entegrasyon içindedir. Üretim ve imalat kapasitesi ile ilgili tüm gereklilikler halihazırda ürün geliştirme aşamasında bilinmektedir. İlk adımdan itibaren bütün süreç tam olarak izlenebilir ve gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilir. Buna üretimde kalite güvence süreçlerinin tümü de dâhildir.

Bu otomotiv sektörü açısından neden bu kadar önemli?

Bir yanda aracını mümkün olduğunca ucuza almak isteyen müşteriler var. Diğer yanda ise aracı mümkün olan en ekonomik maliyetle üreten şirketler. Müşterilerin beklentileri zaman içinde değişmiş ve ucuz araç beklentisinin yanında her kişinin ihtiyaçlarına göre tek tek kişiselleştirilen araçlar da hale gelmiştir. Müşterilerin bu yeni beklentilerine verilen yanıt birçok OEM’in zaten beklediği bir gelişmeyse de süreçlerin karmaşıklığı büyük ölçüde artacaktır. Sorun ise müşterilerin kişiselleştirme için ekstra ücret ödemek istememesi. Dolayısıyla üreticiler kişiselleştirilmiş ürünleri en azından son birkaç yıllık dönemdeki fiyat düzeylerini esas alan bir maliyetle üretecek akıllı çözümler arayışındadır.

Paradigmada “merkezi” üretimden “merkezileşmemiş” üretime geçiş

Üretimde ağ iletişimi ve şeffaflık, “merkezi” üretimden “merkezileşmemiş” üretime geçiş yönünde bir paradigma değişiminin de yolunu açıyor. Üretim tesisleri halihazırda belirli verileri toplayıp ileten “Gömülü Sistemlerle” çalışmaya başladılar bile. “Geleceğin Fabrikası” konseptinde merkezi bir bilgisayar bu alt sistemlerin siber-fiziksel sistemlerle (CPS) akıllı bir biçimde ağ üzerinde bağlanmasını sağlamaktadır. Bu sistemler giderek daha da bağımsız çalışabilir hale geliyor. İnsan-makine arayüzlerinde fiziksel ve sanal dünyalar yakın bir ilişki içindedir: İnsanlar şartları belirler, süreç yönetimi ise özerk bir biçimde yürütülür.  

Bağlantılandırmanın ilerlemesi de esasen teknolojik inovasyon döngülerine, teknolojinin kabul görme oranına ve yatırıma istekli olunup olunmadığına bağlıdır. Bugün bile sanayi 4.0 uygulamalarının hayata geçirilmesinde çeşitli boyutlar ortaya çıkmaktadır: kısa yatırım döngüsü olan sektörler, otomotiv sektörü gibi yüksek sermaye yatırımı ve ciddi üretim hacimleri olan sektörler.

Tedarikçiler de takipçi olmalı

OEM’ler “Sanayi 4.0 Şirketleri” haline gelecekse tedarikçilerin de onları takip etmesi gerekecek. Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların sistemle bütünleşik çözümler sunması gerekecek. Bugün dahi tüm parça, bileşen, modül ve sistemlerin tam bir izlenebilirliğinin olması OEM’lerin tedarikçi listelerinde yer bulabilmelerinin ön şartları arasında yer almaktadır. İnsan, makine ve bağlantılı çevrenin oluşturduğu kapsamlı bir sistem “Bağlantılı Ekosistem” adı verilen bir olguyu meydana getirecektir.

Bu Türkiye’deki OEM’ler ve tedarikçiler açısından ne anlama geliyor?

Türkiye’deki otomotiv tedarik sanayisinin uzun vadede rekabetçi gücünü koruyabilmesi için bu zorluğun üstesinden gelmesi gerekmektedir. Yakın konum, uygun fiyat ve yüksek ürün kalitesi gelecekte yeni pazarlara giriş yapm0061k ve yeni müşteriler elde etmek için yeterli olmayacak. 

KPMG Türkiye 2016 Otomotiv Yöneticileri Araştırması 49Sanayi 4.0 üretimi hiç olmadığı kadar esnek ve kişiselleştirilmiş bir hale getirecektir. Üreticiler açısından bunun anlamı ise:

  1. Artan çeşit sayısı: çok sayıda farklılaşma seçeneğinin üretime alınması gerekmektedir.
  2. Sipariş miktarı1: Hiçbir ürün diğeriyle aynı olmayacaktır. (Lot size 1)
  3. Daha kısa ürün yaşam döngüleri: Ürünler sonsuza kadar dayanması için üretilmemektedir; 

müşteriler kısa bir süre sonra yeni bir ürün beklentisi içine girmektedir.

Sanayi 4.0 yalnızca şirket için, stratejik gereksinimlere dikkate alınarak özel olarak geliştirilmiş bir yaklaşımla uygulanabilir. Sanayi 4.0 için ihtiyaç duyulan türden köklü değişimler her zaman zorlu süreçlerdir, ancak bu aşılması gereken bir engel olarak önümüzde durmaktadır. 

Bu değişime ayak uyduramayan üretici firmaların uzun vadede başarılı olması mümkün değildir. 

KPMG yarının üretim tesislerinin karşılaşacağı sorunları ve çözümleri ele alan kapsamlı ve özel bir rapor yayımlayacaktır. Söz konusu raporda Sanayi 4.0 dönüşüm sürecine katılması gereken Üst Yönetim kademelerinin görüşleri ve KPMG’nin sizlere profesyonel yönetim danışmanlığı yaklaşımımızla nasıl destek vereceği de yer alacaktır.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın