Gelişen Bankacılık Regülasyonları: 4. Bölüm Yönetişim - Beklentilerden Uygulamaya

Gelişen Bankacılık Regülasyonları

Gelişen Bankacılık Regülasyonları 4. yayınında, düzenleyici kurumların ve yöneticilerin beklentilerinin ne şekilde karşılanacağına yoğunlaşılıyor.

1000

Finansal krizin analizi, bankaların yönetim kurullarının karar verme mekanizmalarındaki zayıflıkları ve risklerin gözden kaçırıldığını gösterdi. Birçok bankada yönetişimin aslında çok az ya da hiç çalışmadığı bu analizler sonucunda ortaya çıktı.

Gelişen Bankacılık Regülasyonları serisinin dördüncü yayınında, iyi yönetişimin ticari avantajları göz önüne alındığında düzenleyici kurumların ve yöneticilerin beklentilerinin ne şekilde karşılanacağına yoğunlaşıyoruz. Bu amaçla:

  • Stratejik ve günlük karar verme mekanizmasının ve risk yönetiminin geliştirilmesi 
  • Üst yönetimin sorumluluklarını yerine getirmede desteklenmesi
  • Rekabet, teknoloji, veri, yapısal değişiklikler ve mevzuatlardaki yeni stratejik değişikliklerin uygulanması için destek verilmesi konularını yayınımızda konu ediyoruz.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın