Ezberlerin Bozulduğu Bir Sektör: Değişim Mücadelesinde Hayatta Kalabilmek

Ezberlerin Bozulduğu Bir Sektör

Tüketici Ürünleri ve Perakende sektöründe teknolojik gelişmelere ve değişen müşteri taleplerine hızla cevap verebilmek, şirketlerin rekabet güçlerini korumaları ve kazanç elde etmeye devam edebilmeleri için kritik bir öneme sahip. KPMG’nin ‘Ezberlerin Bozulduğu bir Sektör: Değişim Mücadelesinde Hayatta Kalabilmek’ yayını sektörde yaşanan sürekli gelişimde değişim yönetiminin ipuçlarına odaklanıyor.

1000

Değişimin inanılmaz bir hızla gerçekleştiği günümüzde, iyi tasarlanmış ve kurumsallaştırılmış bir değişim yönetimi yetkinliğinin bir şirketin hayatta kalabilmesindeki kritik önemi de giderek artıyor. Değişimin hızla gerçekleştiği ve pazardaki taleplerin her geçen gün arttığı bir ortamda şirketler çoğu zaman başarısız oluyor. KPMG uzmanları değişim yönetiminde şirket sahiplerinin, üst düzey proje yöneticilerinin, insan kaynakları liderlerinin bu konuda kendilerini ne kadar hazır ve yetkin hissettiklerini tartışarak ilk adımı atmaları gerektiğini vurguluyor.  

İkinci aşamada, ezber bozan değişimin kabullenilmesi ve bu değişime ayak uydurmak için atılması gereken adımların belirlenmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, güçlü değişim yönetimi kabiliyetlerine sahip şirketlerin stratejik hedeflere ulaşma, güncel kalabilme ve bütçeyi aşmama konularında başarılı olabilme şanslarının, değişim yönetimi kabiliyetleri daha zayıf olan şirketlere kıyasla neredeyse iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Başarıya ulaşabilmenin yolu, değişimi gerçeğe dönüştürme taktiklerini şirketlerin yönetim yapılarına uygun bir şekilde hayata geçirebilmek ve kararlılıkla uygulamaktan geçiyor. 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın