Enerji Sektörü Nereye Gidiyor?

Enerji Sektörü Nereye Gidiyor?

“KPMG Enerji Sektörü Nereye Gidiyor?” raporu yarının enerji sektörü için senaryolar sunuyor.

1000

Enerji Sektörü Nereye Gidiyor? “KPMG Enerji Sektörü Nereye Gidiyor?” raporu yarının enerji sektörü için senaryolar sunuyor. Raporda, olası gelişmeler ışığında 2035 öngörüsü 4 ana senaryo altında derleniyor.

Günümüz dünyasında enerji sektörünün birçok alanda en önemli belirleyiciler arasında olduğu tartışılmaz. Türkiye hem bulunduğu konum hem de kendi ihtiyaçları itibari ile enerji sektörü bazlı gelişmeleri (olumlu ve olumsuz) en yakından yaşayan ülkelerden. Coğrafyamızdaki dostluk ve gerilimler, ülkeler arası ittifak veya ihtilaflar, toplumların refahı veya yokluğu gibi faktörlerin “enerji politikaları” ekseninde oluştuğunu da hem geçmişten ders çıkartarak hem de bugün yaşayarak görüyoruz.

Peki hem dünyamızı hem de ülkemizi bu kadar yakından ve güçlü etkileyen enerji sektörü nereye gidiyor? Enerji sektöründeki gelişmelere bağlı olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor? 

KPMG’nin Global Enerji Enstitüsü ile Kurumsal Eğitim Enstitüsü e.V. (incore) işbirliğinde hazırlanan rapor enerji sektöründe yaşanan zorluklar ve krizlerin stratejik düşünce ve yaratıcılığa olan ihtiyacı ortaya çıkartarak inovasyonu teşvik edeceğine işaret ediyor. Bu şekilde mevcut kriz ortamının belki de enerji sektöründe ezber bozacak bir fırsatın eşiğinde olduğumuzun işareti olabileceğine dikkat çekiliyor. Çalışma bu anlamda sektördeki yatırımcıların ve karar vericilerin fırsatların farkında olmaları, bunları değerlendirmeleri ve sürdürülebilir bir faydaya dönüştürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu araştırmayı ilgiyle okuyacağınızı ve uyarıcı bulacağınızı umut ediyoruz.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın