2015 Küresel Vergi Oranları Anketi

2015 Küresel Vergi Oranları Anketi

KPMG tarafından 2003 yılından bu yana yayımlanan Küresel Vergi Oranları Anketi 2015 yılı araştırma sonuçları yayımlandı.

1000

KPMG tarafından 2003 yılında yayımlanmaya başlayan uluslararası kurumlar vergisi oranları araştırması, dolaylı vergiler, şahıs gelir vergisi ve sosyal güvenlik primlerini kapsama alarak genişledi. 

Bu yıl ilk defa tüm bu oranlarla ilgili bilgilerin tek bir belge altında bir araya getirildiği araştırmada geleceğe yönelik eğilim ve vergi politikalarına ilişkin tahminlere yer verildi. 2015 yılında 145 ülkenin dâhil edildiği araştırma sonucunda, geride kalan 10 - 15 yılın standartları referans alındığında 2015 yılındaki vergi oranı değişikliklerinin “düşük” kaldı.  

Araştırmada öne çıkan ana başlıklar ve vergileme eğilimlerinin bazılarına bakıldığında, pek çok ülkenin, vergi kanunlarındaki istisnalar ve indirimleri azaltmak suretiyle vergi tabanlarını genişleterek, vergi sistemlerine yeni gelir kaynakları ekledikleri görülüyor. Her ne kadar ana hedefi kurum kârları üzerinden ödenen vergiler olsa da, BEPS ile ilgili öneriler geniş kapsamda uygulandığı takdirde hem dolaylı hem de gelir vergilerini etkileyeceği öngörülüyor.

Türkiye için gelecek beklentileri de yayınımızda yer alıyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birleştirildiği Tasarı çerçevesinde, “gelir vergileri” kanunlarındaki “indirim ve istisnalar” azaltılmak suretiyle vergi tabanının genişletilmesi hedefleniyor. G20 ve OECD üyesi olarak, BEPS ile ilgili düzenlemelerin önümüzdeki 3-4 yılda gerçekleştirileceği bekleniyor. Vergi Usul Kanunu Tasarısı ile vergilendirme ile ilkelerinin değişeceği öngörülüyor. Dolaylı vergilerde daha çok “kapasite ve verimlilik artışı” ile “enerji verimliliğini teşvik eden” düzenlemeler bekleniyor. 

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın