Makine Öğrenimi ve Veri Yönetişimi

Makine Öğrenimi ve Veri Yönetişimi

Sigorta sektörü makine öğrenimi, yapay zeka kuıllanımı gibi teknolojilerin kullanımını ve sahiplenilmesinde neden yavaş kaldı?

1000

Diğer sektörlerin makine öğrenimi, yapay zekâyı kullanma ve bunlar ile yeni iş modelleri yaratma, riskleri azaltma, verimliliği artırma konularında gerçekleştirdiği atılımlara karşın sigorta sektörü söz konusu teknolojilerin kullanımını ve sahiplenilmesinde neden yavaş kaldı?

Temelde makine öğrenimi, geçmiş verileri bir algoritma dâhilinde kullanarak gelecek çıktılarının tahmin edilmesinde kullanılıyor. Sigorta sektöründe ise makine öğreniminin kullanımı ile uyumluluğun artırılması, maliyet yapılarının geliştirilmesi, rekabetin artırılması konularında ezber bozacak atılımların yapılması bekleniyor.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın