KPMG 2015 Küresel Tüketici Ürünleri Sektör Yöneticileri Araştırması

Küresel Tüketici Ürünleri Yöneticileri Araştırması

KPMG Tüketici Ürünleri Sektör Uzmanları ve Tüketici Ürünleri Forum’u (Consumer Goods Forum)  işbirliği ile Küresel Tüketici Ürünleri Sektör Yöneticileri Araştırması’nın 3. sünü gerçekleştirilmiştir.

1000

KPMG’nin, çeşitli büyüklük, tip ve coğrafyada faaliyet gösteren tüketici ürünleri sektöründe çalışan 539 deneyimli yöneticisi ile yaptığı en son araştırma bu yılın öncelikli konusunun açıkça genişleme ve büyüme olduğunu ortaya çıkarmıştır.

 

Bu sene gerçekleştiren Tüketici Ürünleri Araştırması’nın odak noktası tüketici ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme amaçlarına ulaşmasında ihtiyaçları olan avantajı elde edebilmeleri için yapmaları gereken seçimler oldu. Rapor bir şirketin gelecek yıllarda gelirlerini büyütme kabiliyetleri üzerinde en fazla etkisi olabilecek altı kaldıraçtan bahsetmektedir. Araştırmanın ortaya çıkardığı altı maddeye ilişkin başlıklar şunlardır:

 

1. Tüketici güveni yaratmak
2. Etkili kanal ve teknoloji stratejileri
3. Veri güvenliği yönetimi
4. Kurumsal sorumluluk ve sürdürebilirlik
5. Son kullanıcıyı tanımak
6. Çapraz fonksiyonlu tedarik zinciri stratejilerinin uygulanması

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın