“Sorumlu Vergicilik” Yuvarlak Masa Toplantısıyla Tartışmaya Açıldı

1 Haziran 2016, 9:00AM - 5:00PM, EET İstanbul, Türkiye

KPMG Türkiye “Sorumlu Vergicilik” Anlayışını Hotel Les Ottomans’ta Yuvarlak Masa Toplantısıyla Tartışmaya Açtı 

KPMG Türkiye vergileme olgusunun tüm paydaşlar açısından anlamını 1 Haziran 2016’da Hotel Les Ottomans’da düzenlemiş olduğu “Sorumlu Vergicilik Yuvarlak Masa Toplantısı”nda tartışmaya açtı.  Prof. Dr. Billur Yaltı moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, iş dünyasından önemli mevcut ve hedef müşterilerin yöneticileri, STK’lar, akademisyenler, karar vericiler ve meslek mensupları ile birlikte vergilemenin ahlaki boyutu, kanuniliği, uluslararası rekabete etkisi, vergide şeffaflık ve ulusal mevzuatın küresel gelişmelerle uyumlaştırılması gibi konular farklı boyutları ile masaya yatırıldı.

İlgili kişiler

Sorumlu Vergicilik Yuvarlak Masa Toplantısı

Bize ulaşın

Etkinlikten Kareler