KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü’nün Türkiye şubesi, 21 Ocak 2016’da “Denetim Raporlarının Geleceği“ konulu toplantı ile hizmete girdi.

21 Ocak 2016, 10:00AM - 4:00PM, EET İstanbul, Türkiye

KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü’nün Türkiye şubesi,  21 Ocak 2016’da “Denetim Raporlarının Geleceği“ konulu toplantı ile hizmete girdi. Toplantının açılışını KPMG Türkiye Başkanı Ferruh Tunç yaptı. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya’nın ve Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal’ın, yakın zamanda yürürlüğe girecek yeni bağımsız denetçi raporlama gereklilikleri konusundaki sunumları ilgiyle izlendi.  

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş CFO’su Bülent Beydüz ve Sabancı Topluluğu Denetim Bölüm Başkanı Bülent Bozdoğan, “Denetimin Kalitesi ve Değeri“ başlıklı birer konuşma yaptı. KPMG Türkiye Denetim Bölümü Başkanı Murat Alsan’ın kapanış konuşması ile sona eren toplantıda farklı kurumların denetim komitesi üyeleri deneyim ve görüşlerini aktardı.

32 ülkede faaliyet gösteren KPMG Denetim Komitesi Enstitüsü, denetim komitesi ve yönetim kurulu üyelerine, finansal raporlama ve denetimin kalitesi, risk yönetimi, yeni teknolojiler, strateji, risk ve mevzuata uyum konularının gözetiminde yardımcı olmak amacıyla pratik öneriler ve kaynaklar sağlıyor. Bunun yanısıra toplantı, eğitim ve etkinlikler yoluyla fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamlar yaratıyor.

Küresel piyasalardaki riskler, teknolojik gelişmeler, düzenleyici kurumlar ve politik çevrelerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında denetim komitelerinin rol ve sorumlulukları günden güne artıyor. Günümüzde, denetim komiteleri, finansal tablolar, raporlama ve iç kontrol gibi bilinen sorumluluklarının çok daha ötesindeki konularla ve bunların yarattığı risklerle ilgilenmek durumundalar. Bu yeni sorumluluklar, CFO ardılı belirlemekten, planlama, bütçeleme, likidite, birleşme ve satın almalar, çevresel ve sosyal sorumluluklar ve suistimale kadar uzanıyor.

İlgili kişiler

Denetim Komitesi Enstitüsü

Bize ulaşın