İsmail Sevinç

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Lideri, Vergi Bölümü Yardımcı Ortak

KPMG Türkiye

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan İsmail Sevinç, çalışma hayatına Maliye Bakanlığında Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başladı. Sevinç daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Müfettişlik görevi aldı ve aynı kurumda kariyerine devam etti. Sırasıyla Balıkesir İl Müdürlüğü, Aktüerya ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ankara İl Müdürlüğü’nde görev alan Sevinç, son olarak Başmüfettiş olarak görev yaptı. 

  • Dolaylı Vergi
  • Kamu Politikası ve Düzenleme Değişim
  • Sigorta Primi Vergiler
  • Vergi
  • Vergi düzenleme ve uyum politikaları
  • Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1998