Filiz Karakaya

Strateji ve Operasyonlar, Direktör

KPMG Türkiye

2010 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra KPMG Türkiye’ye katılmıştır ve 2015 yılından beri KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümünde Direktör olarak çalışmaktadır.

Filiz stratejik planlama çalışmaları kapsamında, pazar analizleri, sektör analizleri, büyüme stratejileri, pazara giriş stratejileri, iş planı geliştirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Ağırlıklı olarak, şirketlerin kurumsal dönüşümleri kapsamında iş süreçlerinin iyileştirilmesine ve operasyonel planlarının oluşturulmasına yönelik projelere liderlik etmektedir.

KPMG içerisinde süreç ve teknoloji ortak bakış açışı ile iş süreçlerin verimliliğinin artması ve süreç olgunluğunun üst seviyelere taşınması konusunda dönüşüm projeleri yürütmektedir. Bu kapsamda, iş süreçlerinin farklı boyutlarda analiz edilmesi, gelişim alanlarının tespiti, önerilen ve yol haritalarının (organizasyon, süreç ve teknoloji bileşenlerini içeren) oluşturulması adımlarını içeren projelerde yer almaktadır.

Filiz, kurumsal dönüşümü destekleyecek şekilde proje ofisinin yapısının tasarımı, süreçlerin şekillendirilmesi, proje yönetim uygulamasının seçimi ve projenin iç iletişim çalışmalarına da destek vermektedir. Ek olarak kritik projelerde uzun dönemli proje yöneticisi olarak görev almıştır. 

Filiz’in proje deneyimlerine örnekler aşağıdaki gibidir:

 • Öncü enerji şirketi için siparişten tahsilata süreç tasarımı ve destek fonksiyonların dönüşümü
 • Tekstil sektöründe ERP kurulumuna yönelik süreç tasarımı
 • FMCG sektöründe proje yönetim ofisi tasarımı
 • İnşaat sektöründe satış, pazarlama ve tedarik zinciri süreç tasarımı
 • Öncü telekomünikasyon şirketinde süreç dönüşümü için proje yönetim desteği
 • FMCG sektöründe hedef iş süreçlerinin ve performans metriklerinin tasarımı
 • İlaç şirketi için kurumsal performans yönetimi tasarımı 
 • Aile Şirketleri
 • BT Yönetimi
 • Büyüme
 • Gelişen piyasalar
 • Hızlı Büyüyen Pazarlar
 • KOBİ
 • Müşteri Gelir Büyümesi
 • Müşteri gelir büyüme stratejisi
 • Ulusal Pazarlar
 • Özel şirketler
 • Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2010

 • Bilgi Üniversitesi, Dijital Hukuk Yüksek Lisansı, 2013

 • Project Management Professional Certification, PMP