Feride Kılıç

İş ve Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri Lideri, Eğlence ve Medya Sektör Lideri

KPMG Türkiye

Feride Kılıç, 11 yıllık sektör tecrübesine sahiptir. Kariyerinin 6 yıla yakın bir süresini Big4 içerisinde Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı altında kamu sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli bilgi teknolojileri dönüşüm projelerinin yanı sıra Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi, Süreç Analizi ve Tasarımı, Portföy ve Program Yönetimi gibi projelerin yürütülmesi ve yönetilmesinde değerli katkılar sağlamış ve önemli roller üstlenmiştir.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri, yine aynı kurumda Enerji Projelerinden sorumlu Daire Başkanı olarak Kamu deneyimi de bulunan Feride Kılıç, buradaki görev süresi boyunca Kaynak Portföy Yönetimi, İhale Yönetimi, Teknik Şartname Hazırlanması ve Değerlendirmesi gibi birçok projede liderlik etmiş ve bu alanda değerli hizmetlerde bulunmuştur.

  • Finansal hizmetler
  • Hükümet ve Kamu Sektörü
  • Sigorta
  • Yıldız Teknik Üniversitesi, İstatistik, Lisans

  • İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme ve Teknoloji Yönetimi, Yüksek Lisans