Ahmet Turan Çakarel

Yardımcı Ortak, Strateji ve Operasyonlar

KPMG Türkiye

Ahmet Turan Çakarel, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden 2002 yılında mezun olduktan sonra KPMG İstanbul Vergi bölümünde göreve başlamıştır ve farklı sektörlerde (hızlı tüketimden perakendeye) hizmet veren çokuluslu ve yerel firmalara vergi tasdiki alanında hizmet vermiştir. Ahmet Turan Çakarel KPMG İstanbul vergi ofisindeki görevinin ardından sektörde bütçe raporlama, finansal ve operasyonel süreçlerin denetimi rollerinde görev almış ardından Temmuz 2007’de KPMG Istanbul’a Yatırım Danışmanlığı bölümüne yeniden katılmıştır. Finansal durum tespit ve modelleme bölümlerinde çeşitli projelerde görev alan Ahmet Çakarel, KPMG UK TS South Office de Enerji ve Tabii Kaynaklar bölümünde uluslararası deneyim kazanmak üzere Mart ve Temmuz 2010 döneminde kısa süreli görevlendirilmiştir. 2017 yılında Strateji ve Operasyonlar departmanına katılmış ve halen burada görevini sürdürmektedir.

Görev aldığı projelerin özeti aşağıdaki gibidir:

 • Şirketler, Yatırımı fonları adına alıcı ve satıcı taraf durum tespit çalışmaları
 • Firmalar için finansal yeniden yapılandırma çalışmaları
 • Firmalar, Yatırım formları için model kurulumu analizi ve raporlaması
 • Büyüme stratejileri
 • Operasyonel gelişim
 • Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası (Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ve KPMG’nin seçilmiş danışman olduğu hizmet verdiği Turquality programı kapsamında)
 • Danışmanlık
 • KOBİ
 • Kamu Politikası ve Düzenleme Değişim
 • Küçük Şirketler
 • Ulusal Pazarlar
 • Uluslararası Pazarlar
 • Yatırım yönetimi mevzuata uygunluk
 • Yüksek Lisans , Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans

 • Lisans, Marmara Üniversitesi, İşletme

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)