Odložené dane

Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva.

Finančný ekosystém

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2020? 

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 26. január 2021

Miesto: KPMG Conference Centre
Jazyk: slovenský

Predmetom školenia sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes.  Richard Farkaš vám ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.

Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti. 

Kontakty

informative image