KPMG Game of Business

Dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy.

Školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy.

Game of Business

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov? 

Účastníci lepšie porozumejú základným princípom fungovania spoločnosti, získajú ucelený obraz “big picture”, vďaka ktorému budú lepšie rozumieť súvislostiam. Ide o efektívnu formu učenia sa nových zručností a zážitkový teambuilding súčasne.

Ďalšie informácie

Dátum školenia: 22.- 23. október 2020
Miesto: KPMG Conference Centre, Dvořákovo nábrežie 10, River Park, Bratislava
Jazyk: slovenský

 

Kontakty

informative image