Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov

Seminár sa zameriava na analýzu štandardov IFRS a na ich porovnanie so slovenskými právnymi predpismi.

Analýza štandardov IFRS a ich porovnanie so slovenskými právnymi predpismi

Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov

Orientujete sa v slovenských účtovných predpisoch, ale potrebujete pripravovať podklady pre konsolidačné balíky podľa IFRS?

Prechádza Vaša spoločnosť na vykazovanie podľa IFRS alebo si potrebujete osviežiť svoje znalosti z IFRS?

Ak ste odpovedali áno, tak tento seminár, ktorý organizujeme iba jedenkrát ročne, je určený práve pre vás.

Bližšie informácie o školení

Dátum: 10. - 12 november 2020  

Miesto: KPMG Conference Centre, Riverpark, Bratislava

Jazyk: slovenský

Kontakty

informative image