Tomas Ciran

Tomáš Ciran

Partner, zodpovedný za Daňové a právne služby
 
  • KPMG je súčasťou jeho „kariérnej cesty“ už viac ako 25 rokov.
  • Za zručnosti budúcnosti považuje technické zručnosti a tímovú spoluprácu.

KPMG praje, nech je aj naďalej jasnou voľbou pre svojich klientov.Zvládli sme obdobie privatizácie, ale aj pandémiu

Obdobie druhej vlny privatizácie, kedy sme stáli pri predaji najväčších podnikov Slovenska a ja som sa podieľal na budovaní daňového oddelenia patrí k tým, na ktoré som hrdý. KPMG na Slovensku bola jedna z prvých v regióne, ktorá obnovila poskytovanie právnych služieb.

Hrdý som však aj na to ako sa pandémiou, napriek všetkým jej negatívam, z nemožného stala bežná prax, ako sme dokázali zo dňa na deň prejsť na prácu z domu a naďalej poskytovať naším klientom prvotriedne služby. V neposlednom rade som hrdý na tím ľudí na daňovom a právnom oddelení, vďaka ktorým ma poradenstvo stále veľmi baví. 

Zručnosti budúcnosti

Veľkou výzvou bude prispôsobiť sa aktuálnym zmenám v pracovnom prostredí. Vyžadujú si osvojiť predovšetkým technické zručnosti. Rozvíjať talent našich ľudí a využiť ich potenciál je však obojstrannou príležitosťou. Úspech preto patrí zanieteným ľudom s inovatívnym myslením a so schopnosťou učiť sa z chýb, či aktívne sa vzdelávať aj v online prostredí. Kľúčovou ostáva aj tímová spolupráca, ktorá posilňuje zodpovednosť a pracovitosť všetkých členov tímu. 

Poradenstvo je obrovský prínos pre ďalšie kariérne smerovanie

Študentom radím nebáť sa začať kariéru práve v poradenstve. Pracovné návyky a technické zručnosti, ktoré v poradenstve získajú sú obrovským prínosom pre ich ďalšie kariérne smerovanie. KPMG je skvelou príležitosťou pracovať s najväčšími odborníkmi v danej oblasti, získať množstvo odborných skúseností i participovať na medzinárodných projektoch. Ako tieto vedomosti zužitkujú a ktorým smerom sa uberú, je už len na ich ambíciách a talente.

Úspešne reagovať na výzvy i technologický pokrok a stať sa vyhľadávaným zamestnávateľom

Za 30 rokov nášho pôsobenia sme si vybudovali dôveru u našich klientov. Do ďalších dekád nám prajem úspešne reagovať na výzvy a príležitosti, ktoré do podnikania prináša technologický pokrok. Verím, že budeme napredovať spoločne s našimi klientmi z rôznych odvetví, ktorým dennodenne pomáhame hľadať najlepšie riešenia v súlade s daňovými predpismi. Som presvedčený, že vnímajú, aké výhody spočívajú v spolupráci s KPMG.

Nech sme aj naďalej jasnou voľbou pre našich klientov, osvedčeným daňovým poradcom, ale aj vyhľadávaným zamestnávateľom. Zároveň pokračujme v prijímaní ambicióznych ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú rolu v plnení našich cieľov a ktorí budú naďalej zveľaďovať našu povestnú firemnú kultúru.

Trend v daňovoporadenských službách

Vývoj daňovoporadenských služieb odráža zmeny daňového systému na Slovensku, ale najmä zmeny v daniach na EÚ úrovni.

  • Dlhodobo diskutovaným bodom na európskej pôde je harmonizácia daní a boj proti presúvaniu ziskov.
  • Digitalizácia a automatizácia sú ďalšie významné faktory, ktoré majú vplyv na trendy v poskytovaní daňovoporadenských služieb. Očakávam automatizáciu compliance procesov, kde sa uplatnia spracovatelia dát a ťažisko našej práce sa presunie do plánovania a posudzovania transakcií (vrátane oceňovania vnútropodnikových dodávok) a obrany klientov počas daňových kontrol.
  • Veľkou výzvou bude zmena paradigmy zdaňovania ziskov podnikov – vo virtuálnom svete totiž tradičné metódy zdaňovania zlyhávajú.
  • Rovnako, zdaňovanie miezd podľa miesta, z ktorého zamestnanec vykonáva prácu, prestane byť spoľahlivé a spravodlivé. Práca už bude to čo robíme, nie miesto, kam každý deň chodíme.