S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v stredu 31. mája 2023, zomrel náš priateľ, kolega a senior partner našej spoločnosti Stanislav Šumský.

Stano bol milujúcim synom, manželom a otcom, ako aj skvelým priateľom. Mal srdce zo zlata a múdrosť, ktorá prevyšovala jeho vek. Inšpiroval nás svojou vytrvalosťou, rozhľadom, odvahou a čestným prístupom. Stano nám bude všetkým chýbať viac, ako sa dá slovami vyjadriť.

Naše myšlienky a modlitby sú v tejto chvíli so Stanovou rodinou.

Ken Ryan
Riadiaci partner