Investície bánk do realít na Slovensku významne poklesli

Prieskum KPMG Property Lending Barometer 2019

Celkový objem investícii do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 237 miliónov eur. Značí to medziročný pokles o 44 %. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania sa u nás pohybuje na úrovni 6 - 9 miliónov eur. Zo sektoru nehnuteľností je tento rok pre slovenské banky najatraktívnejší office segment, teda projekty výstavby kancelárskych priestorov. Tieto zistenia priniesol nový prieskum KPMG Property Lending Barometer 2019.

1000
Property Lending Barometer 2019

V sledovaných európskych krajinách došlo medziročne celkovo k 15 %-nému poklesu investícií do realitných projektov. Ich objem dosiahol  v prvých šiestich mesiacch tohto roka približne 114,3 mld eur. Najvýznamnejším faktorom pri poskytovaní úveru na realitné projekty sú podľa respondentov prieskumu KPMG makroekonomické podmienky na miestnom trhu.

„Objem investícií do realitných projektov v šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko) dosiahol v prvom polroku 2019 výšku 5,5 mld eur,“ informuje Michal Maxim, Senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku. Viac ako polovica z tohto objemu sa zrealizovala v Poľsku, ďalšia takmer pätina v Českej republike.  

„Objem transakcií v sektore nehnuteľností v prvom polroku 2019 na Slovensku dosiahol 237 miiónov eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní pokles o významných 44 %,“ dopĺňa M.Maxim. Medzi kľúčové obchody roku 2019 patrí odpredaj Twin City Tower v Bratislave alebo Business Centre Tesla 2 v Košiciach.

Podiel bezproblémových úverov v portfóliách bánk je najvyšší vo Fínsku a susednej Českej republike, až 99 %. Slovensko sa umiestnilo v regióne strednej a východnej Európy na druhej priečke. Aktuálne u nás podiel bezproblémových úverov dosahuje 96 %.

Banky na Slovensku síce kladú dôraz na projekty, ktoré už generujú príjem, ale sú rovnako otvorené aj  financovaniu nových projektov. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 6 - 9 miliónov eur. Preferovaná výška úverov je však vyššia. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 11- 20 miliónov eur.

Podľa respondentov štúdie Property Lending Barometer 2019 banky v Európe preferujú pri financovaní projekty výstavby kancelárií (vyjadrilo sa tak 44 % opýtaných), nasleduje segment bývania (24 %), a maloobchod (12 %). Sektor maloobchodu pritom zaznamenal v medziročnom porovnaní dramatický pokles – až o 51 percentuálnych bodov. Na Slovensku je tento rok najpreferovanejším segment kancelárií, nasleduje segment bývania a logistika/ priemyselné projekty.

Zástupcovia bánk sa v prieskume KPMG tiež vyjadrili k otázke, ako atraktívne je pre nich financovanie iných odvetví v porovnaní s úverovaním realitných projektov. Najatraktívnejšie sektory sú podľa predstaviteľov slovenských bánk automobilový priemysel a výroba.

Očakáva sa, že oblasť poskytovania úverov v Európe bude mať rastúci trend. Je to spôsobené konkurenčným tlakom, ktorý prispieva k jednoduchším úverovým podmienkam. Objem poskytnutých úverov na európskom trhu dosiahol v prvej polovici roka 2019 výšku približne 50 mld eur. Celková výška úverov podľa očakávaní odborníkov do konca roka 2019 presiahne 100 mld. eur. 

O prieskume

Desiate vydanie prieskumu Property Lending Barometer 2019 prináša čitateľom komplexné posúdenie finančných vyhliadok pre tých, ktorí chcú investovať na európskych realitných trhoch. Pojednáva tiež o prioritných segmentoch bánk pri financovaní, preferovaných sektoroch a podiele problematických úverov v jednotlivých skúmaných krajinách. V roku 2019 sa prieskumu zúčastnili zástupcovia takmer 70 bánk z 15 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami jednotlivých bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch jún - august 2019.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.