• 1000

Spoločnosť KPMG na Slovensku aj tento rok podporila Olympiádu Mladý účtovník, v rámci ktorej si svoje sily merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. 26. ročník olympiády organizovala spoločnosť KROS v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

30 postupujúcich do druhého kola olympiády dostalo pozvanie na deň otvorených dverí v KPMG na Slovensku, ktorý mohli absolvovať v jednej z dvoch lokalít spoločnosti - v Bratislave alebo v Košiciach. 

V rámci dňa otvorených dverí sa študentom a pedagógom prihovorili vedúci predstavitelia spoločnosti, ktorý im bližšie predstavili prácu KPMG, študenti absolvovali aj prehliadku priestorov aj diskusiu so zamestnancami spoločnosti, v rámci ktorej mali možnosť pýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo.

Traja najlepší riešitelia olympiády okrem toho ako jednu z cien získali aj možnosť platenej stáže v spoločnosti.

mladi uctovnici v KPMG

Bratislava

mladi uctovnici v KPMG

Košice