• 1000

Forbes Slovensko každoročne zostavuje rebríček 30 výrazných mladých talentov v šiestich rôznych oblastiach. Pre laureátov tento rok v spolupráci s KPMG na Slovensku pripravili exkluzívne podujatie, v rámci ktorého sa zúčastnili diskusií s lídrami z KPMG. 

Diskusie prebiehali v dvoch blokoch. Ten prvý bol venovaný téme líderstva v 21. storočí a v druhom bloku bolo nosnou témou to, ako komercionalizovať svoje nápady a ako sa poučiť zo svojich chýb. Odborníci z KPMG, Quentin Crossley, Kenneth Ryan, Lygia Fullbrook a Josiane Lang sa podelili o svoje dlhoročné skúsenosti a účastníci sa ich mohli pýtať na všetko, čo ich zaujímalo.

KPMG na Slovensku sa a dlhodobo venuje podpore mladých talentov. Do svojich radov každoročne prijíma desiatky čerstvých absolventov a zamestnáva aj študentov vysokých škôl pre získanie potrebných skúseností a praxe. Okrem toho firma blízko spolupracuje s niekoľkými slovenskými univerzitami a už druhý rok sa stala partnerom olympiády stredoškolákov Mladý účtovník.