KPMG na Slovensku bolo hrdým odborným partnerom 3. ročníka FéliX Business Award, vyhlasovaných Slovenskou sporiteľňou a magazínom INDEX.

Cenu FéliX môžu získať inšpiratívne biznisové a samosprávne aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti Slovenska. Všetky nominácie sú hodnotené na základe transparentných kritérií, ktoré boli zostavené v spolupráci s KPMG a ďalšími partnermi. Víťazov jednotlivých kategórií vyberá nezávislá porota, tvorená rešpektovanými osobnosťami spoločenského a podnikateľského života.

Tento rok bola spoločnosťou KPMG udelená aj historicky prvá cena za zodpovedné podnikanie, KPMG Responsible Business Award. Toto ocenenie sa KPMG rozhodlo udeliť spoločnosti, ktorá je príkladom udržateľného rastu, a ktorej hnacou silou je nielen finančný úspech, ale aj záväzok voči spoločnosti ako takej s cieľom zlepšiť život okolo nás a šíriť dobré meno Slovenska. Tento odkaz symbolizuje aj samotné ocenenie v podobe bronzovej sochy, ktorú navrhol slovenský sochár Ján Ťapák.

Laureátom ceny KPMG Responsible Business Award 2023 sa stala spoločnosť Gevorkyan - rodinná firma s výnimočným obchodným príbehom, ktorá neustále dosahuje stabilný rast. Firma je spoľahlivým dodávateľom pre veľké nadnárodné spoločnosti pôsobiace po celom svete a okrem toho že robí Slovensku dobré meno na medzinárodnej úrovni, prispieva aj k hospodárskemu rastu krajiny. Gevorkyan si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, o čom svedčia aj jej charitatívne aktivity v regióne, v ktorom pôsobí. Dlhodobo sa zameriava aj na podporu a rozvoj zručností svojich zamestnancov a vytvára atraktívne príležitosti pre talenty, ktoré sa vracajú zo zahraničia.

Felix odovzdanie ceny za zodpovedne podnikanie

zdroj: Slovenska sporiteľňa

Súvisiaci obsah