KPMG bolo poradcom na strane predávajúcich a úspešne radilo pri prevode obchodných podielov maloobchodného reťazca, spoločnosti CBA Market s.r.o. (“CBA Market“), spoločnosti TERNO real estate s.r.o. (“Terno“), ktorá prevádzkuje vlastnú sieť supermarketov Terno a Kraj. Uvedenou transakciou sa rozrastie rodina značiek Terno a Kraj o značku CBA a ňou aj o 12 nových predajní najmä v rámci stredného Slovenska.

Detaily transakcie

CBA Market

CBA Market je slovenský maloobchodný reťazec s potravinami, ktorý prevádzkuje 12 predajní, z ktorých 9 je v Banskobystrickom kraji a po jednej predajni sa nachádza v Bratislave a Svätom Jure. Je tiež akcionárom v CBA SK, a.s. desiatich majetkovo a ekonomicky nezávislých právnych subjektov, ktorých spolupráca je zastrešená franšízovou licenciou CBA. Spoločnosť CBA Market bola založená a rozvíjaná ako rodinná firma pani Marcelou Kurekovou a jej synom Stanislavom Kurekom.

Terno

Terno prevádzkuje siete supermarketov Terno a Kraj prevažne na západnom Slovensku. Vďaka akvizícii spoločnosti CBA Market a ďalšej expanzii plánuje mať do konca roka 155 predajní.

„Novou akvizíciou sa etablujeme na strednom Slovensku, najmä v regióne Horehronia, v oblasti, kde doteraz nie sme zastúpení. Teší nás aj budujúca sa spolupráca v rámci celoslovenskej CBA SK a.s.. Vidíme množstvo príležitostí, ako túto synergiu obojstranne využiť vo všetkých oblastiach fungovania maloobchodu a získavania výhodnejších obchodných podmienok, ktoré sa odzrkadlia na konečnom produkte a servise pre zákazníkov,“ dodal riaditeľ Terno Stanislav Čajka.

Uvedená akvizícia prináša aj rozšírenie portfólia predávaných produktov o privátnu značku CBA, ktorej sortiment tvorí viac ako 580 výrobkov potravinového a nepotravinového charakteru.

Úloha KPMG

KPMG na Slovensku pôsobilo ako M&A, právny a daňový poradca CBA Market pri úspešnej transakcii a prevode obchodných podielov na spoločnosť Terno. KPMG asistovalo majiteľom spoločnosti CBA Market počas celého procesu transakcie od prípravy transakcie, oslovenia relevantných strategických partnerov, vyjednania komerčných podmienok transakcie, poskytnutia právneho a daňového poradenstva až po uzatvorenie finálnych zmlúv v novembri 2021.