Využívať cloud nie je hriech, robia to aj iní

Využívať cloud nie je hriech, robia to aj iní

Takmer dve tretiny firiem dnes umožňujú, aby si biznis obstaral a využíval cloudové služby. Je to typické napríklad pre digitálnych lídrov, teda firmy, ktoré efektívne využívajú digitálne technológie na podporu svojich obchodných stratégií. To so sebou prináša významné biznis výhody, ale zároveň zvýšené riziká v oblasti súkromia a bezpečnosti. Medzi riziká patrí aj nedostatok talentov, s ktorým IT manažéri bojujú od roku 2008. Medzi najžiadanejšie zručnosti patria dátová analytika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov prieskumu Harvey Nash/ KPMG CIO survey 2019.

1000
cio survey

Keď sú výdavky na IT spravované mimo priamej kontroly IT manažérov, je dvakrát pravdepodobnejšie, že daná firma bude vystavená riziku v oblasti bezpečnosti, a tiež väčšia pravdepodobnosť, že sa stane obeťou veľkého kybernetického útoku. A to všetko v čase, kedy kybernetická bezpečnosť dosahuje historicky najvyššiu prioritu u členov predstavenstva firiem (56 % opýtaných to považuje za top prioritu v porovnaní so 49 % v minulom roku). Najvyšší posun vpred medzi prioritami predstavenstiev firiem z oblasti IT je využívanie umelej inteligencie/automatizácie na zvýšenie efektívnosti.

IT manažéri zároveň očakávajú, že do piatich rokov bude až jedno z piatich pracovných miest automatizovaných alebo nahradených umelou inteligenciou. Sedem z desiatich IT riaditeľov však verí, že novovytvorené pracovné miesta budú kompenzovať tieto straty.

Podľa výsledkov štúdie KPMG a Harvey Nash zaznamenali tento rok technologickí lídri najväčšie zvýšenie IT rozpočtov pod ich kontrolou za posledných 15 rokov. Medziročne sa počet tých firiem, ktoré vykázali nárast rozpočtu zvýšil zo 49 % na aktuálnych 55 %, čo je najviac v histórii prieskumu. Jedinou výnimkou bol rok 2010, kedy sa firmy dostávali „z pazúrov“ globálnej recesie.

„V tomto roku sme v prieskume zaznamenali historicky najväčší podiel organizácií, ktoré zvýšili svoje investície do technológií. A to aj v prípade podnikov, ktoré kladú dôraz najmä na efektívnosť vynakladaných zdrojov a šetrenie. Aktuálne platí, že akýkoľvek problém firma má, technológia je súčasťou riešenia,“ skonštatoval Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia rizikového poradenstva, KPMG na Slovensku.

Napriek tomu, že vplyv IT riaditeľov ostáva približne rovnaký ako minulý rok, za uplynulé dva roky poklesol počet manažérov zodpovedných za IT v predstavenstvách firiem o 13 percentuálnych bodov ( zo 71 % na 58 % ). Čo sa týka žien v technologických tímoch, došlo len k miernemu nárastu. V tomto roku je súčasťou IT oddelení 22 % zástupkýň nežného pohlavia, minulý rok to bolo 21 %. Bez zmeny oproti roku 2018 je tiež podiel žien na IT líderských pozíciách. Aktuálne je to len o málo viac ako jedna z desiatich – konkrétne 12 %.

Digitálni lídri, teda firmy, ktoré efektívne využívajú digitálne technológie na podporu svojich obchodných stratégií, dosahovali podľa prieskumu CIO survey 2019 za minulý rok lepšie výsledky ako ich konkurenti tak v rýchlosti uvedenia produktov/ služieb na trh, zákazníckej skúsenosti, pri raste tržieb, ako aj pri ziskovosti.

Digitálni lídri tiež s vysokou pravdepodobnosťou zavedú v nasledujúcich troch rokoch „veľké novinky“ v produktoch a službách a zamerajú sa na zarábanie peňazí. Viac ako tri štvrtiny IT riaditeľov v organizáciách, ktoré sú digitálnymi lídrami, má za cieľ svojich technologických projektov peniaze priniesť a nie šetriť.

O prieskume

Štúdia CIO Survey 2019 spoločností Harvey Nash a KPMG je najväčším prieskumom medzi IT manažérmi na svete z hľadiska počtu respondentov. Tento rok sa uskutočnil už jej dvadsiaty prvý ročník a to na vzorke 3 645 respondentov. Zber dát prebehol v mesiacoch december 2018 - apríl 2019 v 108 krajinách sveta. Viac informácií o prieskume a jeho kompletné výsledky nájdete na www.hnkpmgciosurvey.com

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.