Tax and Legal Alert - Vláda schválila novely zákonov | August 2017

Tax and Legal Alert | August 2017

V novom vydaní Tax and Legal Alertu Vám prinášame informácie o schválených novelách zákonov.

1000
Branislav Ďurajka, partner

Retired Partner Consultant, Daňové služby

KPMG na Slovensku

E-mail
Legal Alert November 2016

Vláda SR na svojom rokovaní 16. augusta 2017 schválila viacero významných noviel zákonov. Prinášame Vám stručný prehľad najvýznamnejších očakávaných zmien:

Novela Obchodného zákonníka

Vláda schválila diskutovanú novelu Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je napríklad zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností. Navrhuje sa taktiež posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť a precizovať pravidlá pre tvorbu a rozdelenie tzv. iných vlastných zdrojov. Čítať viac.

Novela zákona o dani z príjmov

Vládou schválená novela zákona o dani z príjmov prináša napríklad daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre fyzické osoby. Právnické osoby, okrem iného, čaká zavedenie zdanenia pri odchode (tzv. exit tax), pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti a osobitného daňového režimu pre komerčné využívanie nehmotných aktív. Čítať viac.

Novela daňového poriadku

Navrhovaná novela, okrem iného, výrazne reformuje inštitút daňového tajomstva, zavádza index daňovej spoľahlivosti, vrátane osobitných daňových režimov pre spoľahlivé daňové subjekty. Definuje tiež tzv. súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov. Čítať viac.

Ďalšie novely

Novela zákona o účtovníctve
Predmetom návrhu zákona je aj zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, ako aj predĺženie doby archivácie účtovných dokladov na 10 rokov. Čítať viac.


Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čítať viac.


Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov

Čítať viac.

© 2023 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.