Theo van Eeden

Partner, zodpovedný za Quality and Risk Management

KPMG na Slovensku

Theo, pôvodom z Južnej Afriky, nastúpil do KPMG Slovensko v roku 1997 a od roku 2005 pôsobí ako partner na oddelení auditu. Theo má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti finančných inštitúcií a v rôznych priemyselných odvetviach. Vykonával audit pre spoločnosti v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva a poskytoval služby v oblasti finančného poradenstva, due diligence a ocenenia. Theo má rozsiahle skúsenosti v oblasti auditorských služieb pre mnoho slovenských nadnárodných spoločností a taktiež špecifické skúsenosti v oblasti bankovníctva, vrátane právneho a zákonného výkazníctva, rozsiahle skúsenosti v oblasti IFRS, US GAAP a podávanie správ SOX.