Miroslava Plevová

Senior Manažér

KPMG na Slovensku

Miroslava pracuje pre KPMG Slovensko od roku 2010, aktuálne na pozícii senior manažér na oddelení účtovného poradenstva.

Počas svojho pôsobenia v KPMG absolvovala 2,5 ročnú zahraničnú stáž v Silicon Valley, KPMG US. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb účtovného poradenstva podľa IFRS/EÚ, zostavovania konsolidovaných a individuálnych účtovných závierok a auditu. Je tiež špecialistkou na oblasť ESG a vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Miroslava je registrovaná slovenská štatutárna audítorka a je tiež členkou ACCA. Okrem rodnej slovenčiny hovorí viacerými svetovými jazykmi, predovšetkým po anglicky. 

  • Audit
  • Finančné operácie a riadenie
  • Finančné riadenie
  • Optimalizácia finančného a účtovného procesu
  • Udržateľnosť
  • Úprava IFRS
  • Účtovné normy
  • Doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, študijný program: manažment

  • Registrovaná slovenská štatutárna audítorka, členka ACCA