Marc Derydt

Partner, zodpovedný za Audit v CEE regióne

KPMG na Slovensku

Marc má viac ako 35 rokov skúseností s poskytovaním audítorských služieb finančným inštitúciám, najmä z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a dôchodkových fondov, ako aj z finančného poradenstva, transakcií a oceňovania. Marc sa v súčasnosti zaoberá predovšetkým auditom bánk a poisťovní. Poradenské služby zahŕňajú pomoc s akvizíciami a ocenením, rovnako ako účtovné poradenstvo, SOX 404 proces a testovanie. Marc je akreditovaným partnerom pre kontrolu kvality a súladu s IFRS pre KPMG Slovensko a vedie poradenské služby v oblasti riadenia finančných rizík, ktorej súčasťou je ocenenie derivátov a iných finančných nástrojov.