Zakaj KPMG?

KPMG

Naš uspeh je rezultat visoke kakovosti storitev in usklajenosti zaposlenih z vrednotami podjetja. Verjamemo, da naše delovanje pozitivno vpliva na naše zaposlene, našo družbo, lokalno skupnost in okolje.

K vsem izzivom pristopamo individualno in gradimo našo prepoznavnost z naslednjimi temelji:

Zaposleni 

Znanje vseh 265.000 strokovnjakov iz 143 držav po vsem svetu, ki smo ga nadgradili s posebnimi znanji posameznih sektorjev.

Vrednote

Tako lokalno kot globalno smo zavezani, da skupaj zagotavljamo storitve nan a najvišji možni ravni skladno z našimi vrednotami, etičnimi standardi in načeli transparentnosti/preglednosti.

Kultura

Velik pomen pripisujemo integriteti našega delovanja ter zanesljivosti in verodostojnosti informacij, ki jih delimo, zato je zelo pomembno medsebojno zaupanje in dobro sodelovanje med zaposlenimi.

Storitve

Celovito zagotavljanje storitev KPMG v povezavi s specifičnimi znanji posameznih sektorjev omogoča našim strankam, da izkoristijo priložnosti za rast in se odzovejo na morebitna tveganja pri poslovanju.

Odličnost storitev

Strankam zagotavljamo podporo visokih standardov storitev, ki jih nudimo, in širokega sektorskega znanja, tako na lokalnem kot na globalnem trgu.

Izbran zaposlovalec

Ustvarjamo prijazno okolje, v katerem lahko vsak zaposleni razvije svoj potencial.

Dodana vrednost

Poudarek je na strokovnih storitvah za stranke, z uporabo najnovejših tehnologije, ki omogočajo hitro in učinkovito izvajanje projektov ter zagotavljajo interdisciplinarnost projektnih skupin, ki jih organiziramo.