Minska skatteriskerna och sänk skattekostnaderna

Med en skattekonsult från KPMG ser du till att nuvarande skatteregler följs samtidigt som du kan minskar riskerna och skattekostnaderna.

En förmånlig situation för ditt företag

Reglerna för beskattning av dig och ditt företag ändras kontinuerligt och det blir allt vanligare att hänsyn måste tas till internationella skatteregler. Våra skattekonsulter har kunskap om det senaste skatteområdet och arbetar efter en helhetslösning för att uppnå en förmånlig situation gentemot ditt företag och dess ägare. Vi bistår även med legala tjänster och juridisk rådgivning.

Med en lång erfarenhet inom skatterådgivning och ett brett internationellt nätverk är KPMG en av de ledande aktörerna i konsultbranschen. 

Vi stöttar dig i frågor som:

 • Beskattning av fåmansföretag och dess ägare
 • Köp och försäljning av företag
 • Omstrukturering och ägarstrukturer
 • Generationsskiften
 • Val av företagsform
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Skattefrågor i kontakt med utlandet
 • Beskattning av fastigheter
 • Mervärdesskatt
 • Deklarationer
 • Aktieägaravtal
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Skatteförfarande och skatteprocesser
 • Legal rådgivning

Prata skatterådgivning med oss

Våra skatterådgivare finns över hela landet. Fyll i dina uppgifter nedan, så hör vi av oss. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.