Bättre koll och effektivare ekonomistyrning

Med en revisor från KPMG får ni bättre kontroll över verksamheten och effektivare ekonomistyrning. Du får en engagerad expert som du kan vända dig till i alla företagsrelaterade frågor under många år framöver.  

Mer än bara en revisionsberättelse

Vi engagerar oss i ditt företagande och är med dig i alla steg på din företagsresa. Det betyder att vi inte bara granskar din ekonomiska information – vi hjälper dig att hitta nya affärsmöjligheter och specifika förbättringsområden för just ditt företag.

Genom en tät dialog vill vi skapa en långsiktig relation som växer i takt med ditt bolag. På KPMG finns experter på det mesta inom företagande och rådgivning. Har du frågor om till exempel avancerade skatteregler, affärssystem eller digitalisering finns våra kollegor nära till hands.

Med en lång erfarenhet inom revision och företagsrådgivning samt ett brett internationellt nätverk är KPMG en av de ledande aktörerna i konsultbranschen. 

Fördelar med en revisor

Fel

Upptäcker fel

Revisionen blir ett proaktivt arbete för att upptäcka brister innan skadan är skedd.

  

Kvalitet

Signalerar kvalitet

Revisionen skapar förtroende internt såväl som i externa affärsrelationer.

Trygghet

Skapar trygghet

Revisionen blir underlag för kreditbedömning, affärsrelationer och andra intressenter.

regler

Säkerhetsställer regelefterlevnad

Revisionen ser till att företaget följer gällande regler och lagar.