Vägledning inom allt från affärsutveckling till finansiering

Med en rådgivare från KPMG tar du grundade företagsbeslut på rätt information. Genom en lokal koppling och erfarenhet om din bransch samt företagstyp hjälper vi dig att öka ditt företags lönsamhet och tillväxt.

Utveckla ditt företag tillsammans med oss

Vi arbetar med allt från affärsutveckling och finansiering och kan på så vis konsultera dig i frågor rörande intern kontroll, löner, redovisning och ekonomistyrning. Du kan få en analys av ditt framtida kapitalbehov och dina kassaflöden eller stöd i att granska och värdera ett potentiellt uppköp eller maximera värdet inför en försäljning av din verksamhet.

Med en lång erfarenhet inom företagsrådgivning och ett brett internationellt nätverk är KPMG en av de ledande aktörerna i konsultbranschen. 

Vi rådger dig i frågor som:

  • Affärsutveckling
  • Finansiering
  • Kostnads/Intäktsanalys
  • Värdering
  • Företagsbesiktning
  • Företagsförvärv
  • Företagsöverlåtelse
  • Intern kontroll
  • Ekonomistyrning