Värdering av finansiella instrument

Värdering av finansiella instrument

Vi kvalitetssäkrar värderingsprocesser och genomför oberoende värderingar av finansiella instrument. Vi hjälper er där ert finanssystem sviker er!

Vi kvalitetssäkrar värderingsprocesser genom att bedöma hur värderingen hanteras.

Rådgivning
Vi kvalitetssäkrar era värderingsprocesser genom att bedöma hur värderingen hanteras i ert företag och se över ansvarsfördelning och rapportering. Vi säkerställer att värderingsprinciper och policys är relevanta, hjälper till att utveckla dessa och säkerställer implementeringen. Vi hjälper er också med modellverifikation och implementering av nya regelverk.

Oberoende värdering
Vi kan genomföra oberoende tredjepartsvärderingar av era finansiella instrument. Vi kan ta stickprov för värderingen, men kan även värdera ert totala innehav oberoende av dess storlek. Vi täcker såväl enkla vanilla-instrument som komplexa derivatstrukturer.

Utbildning
Vi skräddarsyr gärna en utbildning utifrån era behov för att ni alltid ska vara uppdaterade på det senaste inom områden som finansiella instrument och marknader, derivatvärdering, kurvuppbyggnad och CVA/DVA. Ofta kompletteras en sådan utbildning med redovisningsspecialister för en mer komplett bild av hur finansiella instrument värderas och redovisas.

Modellutveckling
Vi hjälper er där ert finanssystem sviker er! Det kan handla om olika typer av systembegränsningar, till exempel kan vi ta fram och automatisera processer för att beräkna diskonteringskurvor eller ta fram kravspecifikationer för värdering av nya typer av derivat.

Kontakta oss