Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning

KPMG:s team stöttar med strategigenomgångar, regelverksrådgivning och riskrapportering av kapitalförvaltning. Läs mer om våra tjänster.

Med vårt team stöttar vi er placerare med strategisk genomgång av kapitalförvaltningen.

Strategigenomgång
Vi hjälper er som placerare med en strategisk genomgång av kapitalförvaltningen. Detta inkluderar organisations- och styrningsfrågor, strategisk fördelning av tillgångsportföljen på olika placeringstillgångar, framtagande eller uppdateringar av placeringsinstruktioner och utvärdering av historiska avkastning. Målet är att uppfylla organisationens krav på en effektiv kapitalförvaltning som har de bästa förutsättningarna att nå sina mål.

Regelverksrådgivning
Vi stöttar er i tolkning av nya regel och hjälper er att alltid vara uppdaterade på den senaste utvecklingen. Vi analyserar effekten av nya regelverk och ger råd om vilka förändringar i verksamheten som behövs för att följa reglerna.

Risk och rapportering
Vi hjälper till att identifiera risker och exponeringar samt hur man bäst kan hantera dessa. Vi hjälper till att ta fram riskmått och riskdefinitioner, samt hjälper till att utveckla en bra rapportering. Vi kan också bistå med att producera löpande rapportering på er tillgångsportfölj.

Uppföljning och utvärdering
Vi stöttar er i uppföljningen av kapitalförvaltningen. Vi ser ofta stora behov av utvärderingar av leverantörer, både i termer av avkastning och nödvändiga kringtjänster. Vi gör jämförande benchmarkanalyser och ger råd rörande er upphandling av kapitalförvaltning.

Rådgivning
Vi erbjuder investeringsrådgivning, strategiutveckling, it-administration, regelverksrådgivning, distribution och företagsspecifika utmaningar. Vi erbjuder även lösningar och stöd vid implementering av förändringsprocesser.

Kontakta oss