Bank och kreditmarknadsbolag

Bank och kreditmarknadsbolag

Med expertis erbjuder vi banker och kreditmarknadsbolag tjänster som regelverksrådgivning, riskhantering, rapporteringsstöd och processgenomgångar.

Med fokus på hög kvalitet och expertis kan vi erbjuda tjänster som regelverksrådgivning.

Rådgivning
Vi kan stödja ert företag att hantera strategiska och tekniska frågor för att ta fram eller utveckla verksamhetsanpassade lösningar och regelefterlevnad. Vi erbjuder regelverksrådgivning inom gällande externa regelverk som till exempel GL44, CRR, CRD IV, BRRD.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops i samtliga tjänsteområden. Allt från behovsanpassade och skräddarsydda kurser till standardiserade utbildningsprogram. Vi har tidigare genomför utbildningar inom områden som till exempel CRR, styrning, riskhantering och kontroll och penningtvätt.

Återhämtning- och avvecklingsplan
Vi kan stödja er i arbetet att formulera och upprätta den mest effektiva återhämtnings- och avvecklingsplanen för er verksamhet.

Processgenomgång
Vi kan stödja ert företag med att effektivisera er verksamheten och uppfylla regelverkskrav genom kartläggning och genomgång av processer. Genom att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor kan man på ett lättförståeligt sätt förklara hur organisationens olika delar är relaterade till varandra. En gemensam bild av vad som görs inom organisationen är en förutsättning för att kunna driva och utveckla affären.

Rapportering
KPMG kan stödja er i arbetet med att hantera rapporteringskrav. Vidare erbjuder KPMG programvaror för att ert företag på ett enkelt sätt ska kunna uppfylla regelverkskrav. Vi erbjuder till exempel programvaran K-Helix som hjälper institut att hantera rapporteringskraven i CRD IV såsom FINREP, COREP och likviditetsutvärdering (ILU).

Riskhantering
Vi hjälper er att identifiera risker och hur man bäst hanterar dem. Till exempel kan vi stödja er att hantera övergången till IFRS 9 på bästa sätt genom förstudier, projektledning, redovisningsrådgivning, tolkningar, klassificering, kvantitativa analyser och implementering. Med vårt webbaserade verktyg gCLAS får ni en fullständig lösning för redovisning av kreditförluster, vilket hanterar riskmodellering, benchmarking och implementering. gCLAS kan också användas som ett verktyg vid förstudier, och kan fungera som ett försystem till befintliga redovisningssystem och processer.

Läs mer om KPMGs tjänster angående IFRS 9 här.

Ta del av våra utbildningar inom Bank- och kreditmarknaden här.

En effektiv hantering är A och O för att skydda institutet, dess ledning och styrelse ifrån sanktioner. Läs mer om hur KPMG kan hjälpa till i det arbetet.

Kontakta oss