Hack Team Zero (HT0) är KPMG:s specialistteam bestående av internationellt uppmärksammade systemanalytiker och hackers med specialistkompetens inom cybersäkerhet. HT0 arbetar både proaktivt och reaktivt med att stötta organisationer med alla möjliga tekniska utmaningar. 

Detta sker genom ett nära samarbete där Hack Team Zero (HT0) regelbundet penetrationstestar infrastruktur, in-house utvecklade applikationer och tredjepartsmjukvara innan de lanseras för att säkerställa att de är härdade för dagens digitala landskap.

HT0 kan stötta din organisation med:

  • Säkerhetsanalyser och penetrationstester

  • Red teaming

  • Awareness-höjande phishingkampanjer

  • Threat hunting

  • Incidenthantering

  • Forensiska utredningar

HT0 går att anlita som en abonnemangstjänst, så kallad Cyber Defense Program, där regelbundna skräddarsydda security awareness-kampanjer genomförs tillsammans med kvartalsvisa säkerhetsgenomlysningar där sårbarhetsinventering och uppföljning ingår. I abonnemanget ingår också incidenthantering, utredning, och forensisk utredning.

Fördelar med ett abonnemang:

  • Löpande undervisning och kompetensutveckling av nyckelpersoner.

  • Löpande säkerhetsutvärderingar ger en god lägesbild av aktuell säkerhetsnivå.

  • Löpande riskanalyser säkerställer att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan vidtas för att skydda de mest kritiska informationstillgångarna.

  • Expertkompetens inom säkerhetsområdet finns alltid tillgängligt och kan agera bollplank för IT-teamet.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om hur vi kan stötta just er organisation.