Cyber Security – en trygghet mot nya digitala hot och risker

Den digitala miljön innebär möjligheter för företag som vill söka nya marknader och är villiga att investera i ny teknik. Men utvecklingen utsätter också företag och organisationer för nya hot och risker. Det är inte en fråga om när, utan om hur många gånger ditt företag har utsatts för en cyberattack. 

Tjänster och områden inom cyber security:

  • Global Cyber Incident Response – Vår erfarenhet antyder att starka tekniska funktioner möjliggör en snabb återhämtning och ger utmärkt inblick i incidenter.
  • Cyber Defense Program  Vårt specialistteam Hack Team Zero består av seniora experter med gedigen erfarenhet inom IT-forensik och säkerhetsområdet. Våra specialister har rätt verktyg och metoder för att skydda dina mest värdefulla tillgångar från cyberhot.
  • Penetrationstester och IT-säkerhetsgranskningar  Verklighetstrogna tester för att träna och identifiera eskaleringsvägar, skyddsmekanismer och organisationens detektionsförmåga.
  • Cyber Security Maturity Assessment – Vår digitala mognadsanalys ger dig en holistisk bild över din cybermognad och vilka luckor som behöver stängas för att nå dina cybersäkerhetsambitioner.  
  • Data Privacy Maturity Asessment – Utifrån en önskad mognadsnivå genomförs en efterlevnadskontroll gällande persondataskydd och GDPR, identifierar gap, samt ger rekommendationer på aktiviteter som krävs för att nå upp till den önskade mognadsnivån.
  • Kontinuitetsplanering, kris- och katastrofhantering  Förmågan att förutse risker, dess effekter på verksamheten och strategi för återställning blir allt viktigare. Våra specialister inom området hjälper dig att utvärdera nuläget och sätta rätt planer och prioriteringar.

Hur arbetar KPMG med cyber security?

På KPMG Cyber Security arbetar vi främst med att skapa förmågan att förhindra eller hantera en attack i våra kunders system eller förhindra informationsläckage. Vi fokuserar på våra kunders verksamhetsprocesser, säkerhetsarkitektur och strategi. För oss handlar cyber security om vad du kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar.

Tillsammans kan vi balansera kostnaden för att skydda informationen mot kostnaden för potentiella risker.

Varför är cyber security viktigt?

Cyber security handlar sällan om ny teknik och är inte heller enbart en fråga för IT-avdelningen. På KPMG ser vi alltför ofta att dessa frågor gör ledningen osäker på vad som egentligen behöver göras och vem man kan lita på när det gäller att rusta organisationen inför digitala risker och hot. Genom att arbeta aktivt med cyber security investerar du i förmågan att hantera de risker och attacker som kan komma att påverka din verksamhet i framtiden med ekonomiska konsekvenser som följd.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta med cyber security? 

Kontakta oss!

Hör av dig med dina frågor:

Kontakta oss

Kontakta oss

Genom att stärka din cybersäkerhet kan du känna dig tryggare inför framtiden och möta nya hot och risker med bättre förutsättningar, samt undvika onödiga investeringar som är dåligt anpassade efter dina risker och affärssammanhang.