Med KPMG:s visselblåsartjänst får du:

  • En komplett, säker och digital lösning som skyddar din organisation och visselblåsare (visselblåsarsystem)
  • Hantering och bedömning av inkommande ärenden
  • Möjlighet till vidare utredningar av oberoende och erfarna specialister

Vill du ha en billig försäkring för att upptäcka och stoppa oegentligheter tidigt – och samtidigt skapa en bra företagskultur?