Innovationssamarbeten förenklar vardagen för patienter och anställda

Oslo Universitetssjukhus (OUS) är landets största kirurgiska sjukhus. Här genomförs årligen cirka 54 000 planerade och omedelbara operationer.

För att lösa logistik- och bemanningsutmaningar som leder till inställda verksamheter har OUS och KPMG ingått ett innovationssamarbete. Tillsammans utvecklar vi ett digitalt verktyg som ger bättre överblick och bidrar till betydligt färre inställda operationer.

Supportverktyget har hämtat erfarenhet och inspiration från flyget och har fått namnet "Kontrolltornet".

Hospital

3 000 inställda operationer årligen

Verksamheten på OUS är både komplex och resurskrävande. Planering och resurshantering har länge byggt på manuella rutiner och begränsad tillgång till planerings- och logistikverktyg. Detta har fått stora negativa konsekvenser för patienter, anställda och verksamheten. Bland annat ställs 3 000 operationer in årligen, de flesta inom de senaste 16 timmarna före planerat genomförande.

Därför behöver OUS bra verktyg och lösningar som gör att medarbetarna kan arbeta smartare utan att behöva springa snabbare.

Lösningen är Kontrolltornet – ett integrerat, användarstyrt digitalt verktyg

Lösningen är skräddarsydd för sjukhus och ska bidra till att stärka patientsäkerheten, effektivisera patientbehandlingen och skapa en mer förutsägbar arbetssituation för de anställda.

Kontrolltornet ger en överblick över tillgängliga operationssalar, personal och utrustning och automatiserar planeringsprocessen baserat på tillgänglighet och kapacitet hela tiden.

Teknikplattformen ServiceNow gör det möjligt att digitalisera över befintliga system, och lägga till nya funktioner som snabbt kan testas på användarna. Innovationen sker på användarnas villkor, och säkerställer att lösningen faktiskt bidrar med det den ska.

Flygledartorn

Ökad effektivitet och förutsägbarhet i vardagen

Kontroltornet ska ge de anställda den information de behöver för att planera sin arbetsdag. Bättre prioriteringar bidrar till färre inställda operationer och bättre kvalitet, vilket i sin tur ger högre produktion, färre komplikationer och effektivare drift.

Syftet är smidig kommunikation mellan patient och patientkoordinator och planeringsstöd för omedelbar hjälp. En kontinuerlig överblick minskar risken för avbokning och säkerställer kvaliteten på verksamhetsplanen. På så sätt får patienterna rätt behandling vid rätt tidpunkt.


Användarinvolvering är viktigt för utvecklingen

Nära samarbete och användarengagemang är avgörande för att utveckla en funktionell lösning. Både designers, utvecklare, säkerhetsteam, OUS och användarna på sjukhuset bidrar till att forma och implementera Kontrolltornet. Från OUS är bland annat kirurger, patientkoordinatorer och operatörer deltagare i utvecklingen av verktyget. De bidrar till att det både är användarvänligt, värnar patientsäkerheten och fungerar i klinikernas lokaler.

KPMG har konsulter med marknadsledande expertis inom konsultverksamhet, säkerhetsrutiner och digital innovation, samt experter på, och utvecklare inom, ServiceNow-plattformen.

Patient

Mer om projektet

Innovationspartnerskapet underlättar nytänkande och innovation. Genom ServiceNow-plattformen utvecklar vi ett helt nytt, integrerat stödverktyg anpassat för vårdsektorn.

Kontrolltorn bör öppna upp för dialog mellan de olika systemen inom hälsosektorn. Verktyget uppdaterar sig automatiskt, och meddelar personalen på sjukhuset om det finns risk för avbokning.

Sammantaget ska Kontrolltornet förenkla arbetssituationen för dem som arbetar med planering och genomförande av operativ verksamhet i OUS och därmed bidra till resursutnyttjande. Det ger bättre förutsägbarhet för klinikerna, genom samordning och organisering av det dagliga arbetet.

Med Kontrolltårn får OUS betydligt färre inställda operationer och en förbättrad sjukhusvardag för personal och patienter.

Har du frågor? Kontaka gärna oss