Omsätt din hållbarhetsstrategi i handling

Vi hjälper dig att styra och implementera hållbarhetsarbetet på bästa sätt i hela verksamheten genom att ta fram stödjande policyer, processer och effektiva verktyg för kontroll och uppföljning. Våra konsulter har god kunskap inom både befintlig och kommande hållbarhetslagstiftning, samt olika frivilliga initiativ – och kan stötta er genom hela förändringsarbetet.

Vi kan hjälpa ditt företag med:

  • Utveckling av policyer, ramverk och uppförandekoder
  • Utvärdering av företagsetik/kultur genom KPMGs Integritetsbarometer samt aktiviteter såsom etikworkshops och dilemmadiskussioner
  • Rådgivning kring incidentrapportering, whistleblower-rutiner etc
  • Utveckling av styrkort för ökad genomförandekraft och förståelse, både internt och externt
  • Integrering av hållbarhetsperspektivet i företagets riskhanteringssystem (ERM)
  • Organisationsutveckling och transformation av hållbarhets-/HSE staber och ”centres of excellence” för sänkta olyckstal, förbättrad hälsa samt energi- och kostnadseffektivitet
  • Förändringsledning genom KPMGs framgångsrika metod för Change Management
  • Rådgivning kring och implementering av ledningssystem (miljö, energi, säkerhet, hälsa och social hållbarhet) samt ISO-standardisering
  • Rådgivning kring och implementering av PRI, EP, UN Guiding principles on Human Rights, UN Global Compact
  • Hållbarhetsutbildning till medarbetare, ledning och/eller styrelse anpassad efter ert verksamhetsbehov

Hör av dig så berättar vi mer!