Skapa samma trovärdighet för hållbarhetsrelaterad information som för finansiell

Granskning av hållbarhetsinformation blir allt viktigare i takt med ökade krav och att ledande befattningshavare förväntar sig samma nivå på kontroll av hållbarhetsinformation, som av den finansiella informationen.

Vi hjälper dig att leva upp till de allt högre kraven genom att bidra med ökad transparens, trovärdighet och struktur. Vårt mål är att våra uppdrag ska leda till hållbarhetsarbete som fokuserar på de väsentliga frågorna, en effektivare rapporteringsprocess och transparent informationsgivning.

KPMG kan hjälpa ditt företag med granskning av:

  • Hållbarhetsredovisning
  • Rapporter till CDP, SBTi, TCFD, TNFD, Bra Miljöval och andra initiativ/märkningar
  • Gröna obligationer
  • Enskilda nyckeltal

KPMG:s specialister inom hållbarhetsredovisning och granskning har lång erfarenhet av att granska hållbarhetsredovisningar. Vi är också väl förtrogna med den rekommendation från FAR som används för bestyrkande då vi ända från starten har varit djupt involverade i att ta fram och vidareutveckla densamma.