Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Att värna om mänskliga rättigheter är ett gemensamt ansvar. KPMG hjälper er identifiera & förstå de aspekter som er verksamhet påverkar & påverkas av.

KPMG hjälper dig att förstå de mänskliga rättigheter som din verksamhet påverkas av.

Att värna om mänskliga rättigheter är ett gemensamt ansvar för såväl stater och myndigheter som företag

När trycket på ansvarstagande ökar finns både moraliska och ekonomiska incitament att arbeta med detta genom hela värdekedjan.

FN:s Global Compact, FN:s Guiding Principles for Business and Human Rights (The Ruggie Act) och nya globala hållbarhetsmål har bidragit till att tydliggöra företags och myndigheters ansvar och möjligheter gällande mänskliga rättigheter och sociala aspekter. Att förstå och hantera den påverkan och de risker som är relevanta för just din verksamhet kan dock vara svårt – samtidigt som ett misslyckande kan leda till både juridiska och kommersiella risker.

KPMG hjälper dig att identifiera och förstå de mänskliga rättigheter och aspekter som din verksamhet påverkar och påverkas av. Vi tar fram praktiska åtgärder som kan integreras i verksamhetens existerande system och processer.

Vi bistår våra kunder med att exempelvis:

  • Urskilja risker och möjligheter kopplade till mänskliga rättigheter och sociala aspekter
  • Utveckla strategier för att reducera risker och identifiera åtgärder
  • Implementera och följa upp principerna I FN:s Global Compact och Guiding Principles for Business and Human Rights 
  • Mäta och beräkna företags socioekonomiska påverkan
  • Redovisa i enlighet med UN Guiding Principles for Business and Human Rights

Kontakta oss