Granskning av hållbarhetsredovisning

Granskning av hållbarhetsredovisning

Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla? Låt oss hjälpa dig. KPMG:s specialister har lång erfarenhet av att granska hållbarhetsredovisningar.

KPMG:s specialister har lång erfarenhet av att granska hållbarhetsredovisningar.

Få hjälp med granskning av er hållbarhetsredovisning

Transparens och trovärdighet i företags informationsgivning blir allt viktigare vilket syns i den ökande andelen granskade hållbarhetsredovisningar.

 

Vad är hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för er verksamhet att visa upp hur ni arbetar med hållbar utveckling samt vad ni uppnått. I och med ökade krav på etiskt beteende samt hänsyn till mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor blir hållbarhetsredovisningen allt viktigare. KPMG Hållbarhetsrådgivning kan hjälpa er granska er hållbarhetsredovisning.

 

Allt fler företag granskar sin hållbarhetsredovisning
I KPMG:s globala studie, The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015 – Currents of Change, där Sverige ingår tillsammans med 44 andra länder, är trenden tydlig: företag väljer i allt större utsträckning att granska sin hållbarhetsredovisning. De senaste 10 år har andelen granskade redovisningar ökat med drygt 30% bland världens 250 största företag och uppgår nu till 63%. För svenska företag uppgår andelen granskade redovisningar till 45%, en ökning från 37% för två år sedan.

 

Extern granskning av hållbarhetsredovisning
Utöver att skapa trovärdighet bidrar en extern granskning av hållbarhetsredovisningen också till ökad effektivitet och struktur i den interna hållbarhetsrapporteringsprocessen. En hållbarhetsrapporteringsprocess är ofta ganska krävande då den i många fall är manuell och saknar systemstöd. En granskning av hållbarhetsredovisningen är ett stöd i att utveckla en mer sofistikerad hållbarhetsrapporteringsprocess som tar mindre tid och färre resurser i anspråk.

 

KPMG:s specialister inom hållbarhetsredovisning och granskning har lång erfarenhet av att granska hållbarhetsredovisningar. Vi är också väl förtrogna med den rekommendation från FAR som används för bestyrkande då vi ända från starten 2002 har varit djupt involverade i att ta fram och vidareutveckla densamma.

Kontakta oss