Att hitta rätt i ESG-landskapet kan vara rätt snårigt, men hållbarhetsarbete behöver inte vara så svårt. Vårt team är med dig hela vägen från strategi, implementering, till uppföljning och granskning. Vi ser till att ni når både era interna hållbarhetsmål – och att ni lever upp till de allt högre kraven inom hållbarhetsrapportering.

Få hjälp av Sveriges mest hållbarhetskunniga personer

Vi har samlat flera av landets mest kunniga personer för att hjälpa dig med ditt företags ESG- och hållbarhetsarbete. Med vårt globala KPMG-nätverk har vi också tillgång till ytterligare kunskap och insikter för att kunna hjälpa er att agera proaktivt i hållbarhetsfrågor.

Vi är övertygade om att vi tillsammans med er kan skapa långsiktiga värden för människor, samhällen, företag och organisationer.

Because how you grow matters.

CSRD – nytt EU-direktiv med start 2024

CSRD är ett nytt EU-direktiv för hållbarhetsrapportering och innebär att företag kommer rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder. Det kommer implementeras successivt utifrån storleken på bolagen med start från räkenskapsåret (RÅ) 2024, det vill säga rapporter som släpps 2025. 

Läs mer om CSRD

Vad innebär ESG?

ESG står för Environmental, Social and Governance och handlar om miljö och klimat, etiska frågor och socialt ansvar.

E – Environment
Miljö: handlar om klimatförändringar som utnyttjande av naturresurser och utsläppsprinciper.

S – Social
Socialt ansvar: omfattar områden som jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö.

G – Governance
Styrning: fokuserar på områden inom bolagsstyrning, som hållbarhetsrapportering, regelefterlevnad och visselblåsarsystem.

Det här kan vi hjälpa er med

 • Kartläggning av nuläge och plan för att uppfylla kraven enligt lagstiftningen.
 • Behov av förändringar i processer och hjälp med förändringsledning.
 • Dataanalyser.
 • Analys av påverkan på verksamheten och åtgärder.
 • Hjälpa till att säkerställa att tjänster och produkter klassas som hållbara i enlighet med taxonomin. 
 • Utveckling av rapporteringssystem, processer och struktur för hållbarhetsdata och nyckeltalstabeller för icke-finansiell redovisning.
 • Ge stöd kring intern uppföljning och avstämning mot bokföring och finansiella rapporter.
 • Utbilda och medvetandegöra er organisation om nya klassificeringssystem, nya direktiv och rapporteringsstandarder.
 • Kartlägga hur er verksamhet är anpassad till minskad klimatpåverkan och hur det kan mätas.
 • Stödja kapitalförvaltare om hur investeringar ligger inom ramen för taxonomin.
 • SBTi och SFDR – analys och rapporteringsstöd

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt erbjudande inom ESG och hållbarhet.