Idag fyller KPMG 100 år och det firar vi genom att lansera det helt nya tv- och eventkoncept KPMG Breakfast Club – en serie frukostseminarier och TV-program med fokus på globala trender och framtidsfrågor, helt enligt KPMG:s anda.

Konceptet manar till att lyfta blicken och diskutera framtidsfrågor inom olika branscher och områden. KPMG:s experter och externa gäster bjuds in för att analysera globala trender och rapporter med en lokal förankring och målgruppsanpassad riktning.

KPMG Breakfast Club är en otroligt spännande satsning där vi i ett nytt format och ett samlat grepp får möjlighet att lyfta flera av våra kunniga experter inom olika ämnesområden, bland annat offentlig sektor, tech, revision, digitalisering, och Way of Working. Med 100 års erfarenhet i bagaget känns det extra roligt att kunna dela med sig av insikter och trender vi tror många kommer intresseras av.

Tina Zetterlund
Programledare och Head of Clients and Markets

KPMG Breakfast Club består av en serie månatliga frukostseminarier och TV-inspelningar. Nya experter, såväl lokala som globala, förkovrar sig i nya ämnen varje månad.

KPMG Breakfast Club #1 lanseras 30 mars och ämnet är Future of Public. Gäst i det första programmet kommer bland annat vara Stephen C. Beatty, Global Head of Infrastructure på KPMG.