Flera av världens största utsläppsländer har höjt sina nettonoll-ambitioner

KPMG presenterar Net Zero Readiness Report, en global analys över hur 24 länder, däribland Sverige, vill minska de utsläpp av växthusgaser som orsakar klimatförändringar. Rapporten visar också vilken beredskap och förmåga som finns att uppnå nettonollutsläpp till 2050.

- Jag håller med mina globala kollegor om att politiker såväl som industrier och samhället bör fortsätta att vidta åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna. Jag förstår att den globala politiska och geopolitiska situationen påverkar och att ytterligare splittring mellan lokalsamhällen och globala intressen är att vänta, men om vi verkligen ska kunna ta meningsfulla steg mot nettonollutsläpp, i den takt som krävs, samtidigt som vi säkerställer en stabil energiförsörjning, krävs mycket större fokus, kommenterar Torbjörn Westman, partner och Head of Assurance på KPMG.

Nyckelinsikter från rapporten

1) Flera av världens största utsläppsländer har höjt sina nettonollambitioner.

2) Nettonoll kommer närmare in i världens ekonomiska system.

3) Produktionen av energi med låga koldioxidutsläpp växer snabbt.

4) Ökad försäljning av elfordon visar hur snabbt vissa sektorer kan minska koldioxidutsläppen.
Den globala försäljningsandelen för elbilar tredubblades från 4,2 procent i 2020 till 14 procent 2022. Den femdubblades i Kina till 29 procent medan nästan 9 av 10 bilar som såldes i Norge 2022 var elektriska.

5) Effekterna av koldioxidsnåla energiprojekt på den lokala miljön orsakar "grönt mot grönt"-konflikter.

6) Sämre engagemang mot nettonollutsläpp uppstår när människor är rädda för kostnader snarare än nya möjligheter.
Även om många människor stöder arbetet mot nettonoll i princip, kan de motsätta sig åtgärder som kostar mycket pengar eller hindrar dem från att göra något, särskilt om det påverkar privatekonomin till det sämre.