”Vårt arv stärker vår ambition för framtiden”

I år firar KPMG hundra år som ett av de ledande företagen inom revision och rådgivning i Sverige. Med ett sekel i ryggen bygger KPMG vidare på arvet av integritet och utveckling; nästa 100 år börjar nu. Vd Mathias Arvidsson reflekterar här över KPMGs resa, företagets inverkan på branschen och engagemang för framtiden.

Grattis KPMG 100 år! Vad betyder det här för dig och företaget?

Tack. Detta är ett ögonblick av enorm stolthet och tacksamhet. Under det senaste århundradet har KPMG vuxit från en stockholmsbaserad revisionsbyrå till en rikstäckande byrå för professionella tjänster och en del av ett kraftfullt globalt nätverk. 100-årsjubileet är ett bevis på våra medarbetares kompetens och engagemang, kundernas förtroende och vår förmåga att leda och driva inte bara vår egen utveckling utan också branschens.

Hur har KPMG utvecklats under åren för att behålla sin ledande position i branschen?

Vi har hela tiden arbeta nära våra kunder och strävat efter att hjälpa dem driva sina företag framgångsrikt. Vi fick tidigt förtroende som revisorer och rådgivare till många av de stora svenska innovativa företagen som sedan växt internationellt. Vi har svarat upp mot deras behov och utmaningar med professionella lösningar, på ett sätt som även bidragit positivt till samhället. Vi har anammat tekniska framsteg för att förbättra våra tjänster och effektivitet utan att kompromissa med det personliga tillvägagångssätt som definierar oss. Medarbetarna förblir vår största tillgång. Kontinuerligt lärande och en innovationskultur säkerställer att vi tillhandahåller insiktsfulla lösningar och skapar möjligheter i ett ständigt föränderligt affärslandskap. Det är hur vi växer som spelar roll. 

Kan du dela med dig av några höjdpunkter från KPMGs resa?

Under de år vi varit verksamma har såväl branschen som näringslivet i stort utvecklats kontinuerligt och vi har tagit oss fram genom konjunkturcykler, perioder av snabb globalisering och under den senare halvan av seklet även rask digitalisering. Höjdpunkterna är många så jag nöjer mig med att stolt konstatera att vi har utvecklats bortom revision, skatt och rådgivning till att omfatta också riskhantering, tech-lösningar och hållbarhetstjänster. Vi är särskilt stolta över vår roll i att forma branschstandarder och bidra till stabiliteten och transparensen på finansmarknaderna. 

Om man blickar framåt, vilka ambitioner har KPMG för nästa 100 år?

Vi går in i vårt andra århundrade med ambitionen att fortsatt ligga i framkanten av innovation och erbjuda lösningar som hjälper våra kunder att navigera i en komplex omvärld. Hållbarhet och socialt ansvar kommer även fortsättningsvis att vara grundläggande i vår verksamhet. Med ett århundrade av erfarenheter och insikter i bagaget har vi goda utsikter att skapa möjligheter för framtiden. Vi ser fram emot nästa kapitel av innovation och ledarskap. Vår ledstjärna kommer även fortsättningsvis vara att skapa värde för företag, samhälle och individen.