100 år av samhällsnytta firades med ett hållbarhetscertifierat event

Under 100 år har KPMG skapat värde för individer, företag och samhälle. För att fira bjöds företagets samtliga medarbetare in till ett hållbarhetscertifierat jubileum. 

- För oss var det självklart att vårt firande skulle vara hållbart och klimatsmart. Att arrangera ett event för 2000 personer lämnar ett avtryck, då gäller det att se till att avtrycket är så hållbart som möjligt. Det handlar absolut om miljön vi lever i idag och vad vi vill lämna efter oss till kommande generationer. Men det handlar också om våra värderingar, inkludering och att skapa mervärde för våra medarbetare och för KPMG i ett större perspektiv. Vi ska hålla oss i framkant när det gäller samtliga hållbarhetsaspekter, kommenterar Karin Löfgren, eventansvarig på KPMG och projektledare.

KPMG:s 100-årsfirande har Greentime-certifierats. Certifieringen innebär att hållbarhet har genomsyrat arbetet från början till slut, där det miljömässiga, sociala och organisatoriska perspektivet har tagits i beaktande.

- Vi har genomgående fokuserat på de områden där vi vet att vi kan göra stor skillnad. Exempelvis var Stockholm som destination för firandet ett aktivt val som medförde färre inresor. Boenden med gångavstånd till lokalerna. Allt ifrån mat och dryck till säkerhet till källsortering av det vi konsumerade under dagarna planerades in i detalj, kommenterar Karin Löfgren.

- Hållbarhet är nära KPMG:s hjärta. En del i det är att vi vill ta ett större ansvar för att våra leverantörer och kunder också agerar hållbart. Det har varit ett krav som genomgående funnits med i planeringen av eventet och involverat alla leverantörer. Jag är otroligt stolt och glad över hållbarhetscertifieringen, kommenterar Madeleine Pulk, ansvarig för KPMG:s eget hållbarhetsarbete.