Fem finalister utsedda i KPMGs innovationstävling Global Tech Innovator

KPMG lanserade en ny pitchtävling för startups tidigare i vår: Private Enterprise Tech Innovator. Konceptet riktar sig mot startups och är en satsning som KPMG genomför globalt. KPMG har nu utsett fem finalister som den 1 juni får chansen att pitcha sin affärsidé för en namnkunnig jury.

KPMG har lanserat Private Enterprise Tech Innovator – en global pitchstävling som vänder sig mot startups. Fem finalister får nu chansen att presentera sin affärsidé, likt Draknästet, för en namnkunnig jury. Vinnaren får chansen att, tillsammans med 22 andra vinnare från övriga KPMG-firmor, tävla i den globala finalen som arrangeras under Web Summit-veckan i Lissabon i november.

- Det har varit spännande men också oerhört svårt att utkristallisera fem finalister av många, otroligt starka, sökande bidrag med en genomgående hög innovationsnivå. Extra roligt är också att flera av de tävlande bidragen genomsyras av ett starkt hållbarhetstänk. Nu lämnar vi med varm hand över till vår jury, som har det svåra uppdraget att utse en vinnare den 1 juni, kommenterar Michael Palmér, projektledare för tävlingen och ansvarig för den panel som har genomfört den första gallringen.

KPMG Private Enterprise Tech Innovator är en innovationstävling där startups har fått möjlighet att ansöka om att delta under våren. Ett utan kriterierna är att de ska omsätta minst 10MSEK och/eller ha fått investeringar om minst 5MSEK.

 

De fem bidrag som nu tävlar är:

1) PlasticFri - Home - PlasticFri

2) Stratipath - Stratipath – AI-based precision diagnostics

3) Imogo - imogo (imogotech.com)

4) STILRIDE - STILRIDE - The Next Generation of Electric Mobility

5) Cosafe Technology - En larmapp för bättre krishantering (cosafe.se)

 

Jury för KPMG Global Tech Innovator:

Günther Mårder, VD för Företagarna 

Sara Wallin, VD för Chalmers Ventures 

Carl-Henrik Koit, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets, KPMG 

 

För mer information, besök: 

Private Enterprise Global Tech Innovator | Application - KPMG Sverige